Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα ΣμηΕΑ

Ένας μοναδικός στόλος από ΣμηΕΑ διαθέσιμος για την εκπαίδευσή σας

Η Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα ΣμηΕΑ παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς και λειτουργίας των ΣμηΕΑ στο πεδίο και παρέχει πλήρη επιχειρησιακή κάλυψη στην ομάδα επιχειρήσεων. Η διαμόρφωση του οχήματος αποτελείται από:

 

  1. Κατάλληλο χώρο φύλαξης και μεταφοράς εξοπλισμού ΣμηΕΑ.
  2. Σταθμό Ελέγχου ΣμηΕΑ δύο θέσεων χειριστών και τριών παρατηρητών.
  3. Σύστημα Επικοινωνιών VHF .
  4. Σύστημα καταγραφής ήχου και δεδομένων.
  5. Φωτισμό.
  6. Μονάδα Κλιματισμού.
  7. Σύστημα τροφοδοσίας ηλεκτρισμού για την αδιάλειπτη λειτουργία του ΣμηΕΑ για 8 ώρες.

Έτοιμοι να γίνετε Χειριστές;

Επικοινωνείστε μαζί μας και ξεκινήστε τώρα.