Εγκαταστάσεις Σχολής στα Χανιά

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου, 2017

Για την πληροφόρησή σας, η σχολή μας λειτουργεί στα Χανιά σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.

https://www.zita.gr/