Πρόγραμμα σπουδών

Μέσα από τον κύκλο των θεωρητικών σπουδών του προγράμματος, και της πρακτικής εξάσκησης που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, case studies και διαδραστικές εφαρμογές, οι σπουδαστές και οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο υψηλής τεχνολογίας και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη σωστή διαχείριση των ΣμηΕΑ. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις παρεχόμενες γνώσεις σε νέα επαγγελματικά πεδία, ελαχιστοποιώντας το κόστος και βελτιώνοντας, την ίδια στιγμή παράλληλα, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Προγράμματα Σπουδών

Κατηγορία

A1-Α3

Θεωρητική Εκπαίδευση

 Σύγχρονη Εκπαίδευση 2 ωρών

Κατηγορία

Α2

Θεωρητικός Κύκλος

Σύγχρονη εκπαίδευση 15 ωρών

Πρακτική Εκπαίδευση

2 ώρες

 

Σε κάθε πρόγραμμα διδάσκονται και οι τρεις τύποι ΣμηΕΑ, Σταθερής Πτέρυγας, Πολυκόπτερο, Ελικόπτερο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, οι επιτυχόντες θα συνεχίσουν στις επίσημες θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για δίπλωμα χειριστή ΣμηΕΑ, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Εξερευνήστε τον πλούσιο στόλο μας από ΣμηΕΑ

Τί χρειάζεσαι για να

γίνεις Χειριστής;

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΜΗΕΑ

Ηλικία

18 ετών και άνω

Γλώσσα

Καλή γνώση Αγγλικών

Ειδική Κατηγορία μόνο

ICAO Level 4

Ειδική Κατηγορία μόνο

MEDICAL CLASS 3

Μετά το δίπλωμα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ALTUS LSA

Εάν επιθυμείς να εξειδικευτείς μετά από το δίπλωμα χειριστή, η ALTUS LSA μπορεί να καλύψει όλες σου τις ανάγκες για επιπλέον εκπαίδευση στις παρακάτω σύγχρονες κατευθύνσεις.

ISR

Intelligence Surveillance Reconnaisanse

PG

Photogrammetry Specialist

T

Εκπαιδευτής ΣμηΕΑ

Πιστοποιημένες

Σπουδές

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε την Εξεταστέα ύλη της ΥΠΑ/ΣΠΟΑ, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα ΣμηΕΑ καθώς και την Ελληνική Νομοθεσία που είναι εξαιρετικά χρήσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο.

PDF

Εξεταστέα Ύλη

PDF

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΣμηΕΑ

PDF

Ερωτηματολόγιο ΣμηΕΑ

PDF

Ελληνική Νομοθεσία ΣμηΕΑ ΦΕΚ 4527

PDF

Ελληνική Νομοθεσία ΣμηΕΑ ΦΕΚ 3152

Έτοιμοι να γίνετε Χειριστές;

Επικοινωνείστε μαζί μας και ξεκινήστε τώρα.